Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Sân golf

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

Kiến trúc sân golf: Nelson & Haworth Golf Course Architects Nelson & Haworth (HK) Ltd.

Số hố golf: 27 hố

Độ dài của sân golf: Có 3 sân, mỗi sân 9 hố:

• Sân A với tổng chiều dài 3,635 yards

• Sân B với tổng chiều dài 3,448 yards

• Sân C với tổng chiều dài 3,083 yards

Số gậy tiêu chuẩn: Mỗi sân A, B có số gậy tiêu chuẩn là 36. Riêng sân C có số gậy tiêu chuẩn là 35.

Đơn vị đo: Yards

Loại cỏ: Sử dụng cỏ Paspalum Platinum và TifEagle

Đường xe điện: Được thiết kế chạy suốt sân golf

http://www.longbiengolf.vn/
http://www.longbiengolf.vn/catalog/view/theme/
levitra fass cialis kopen levitra kaufen levitra controindicazioni cialis rezeptfrei cialis preis viagra pour homme levitra dosierung cialis 20 cialis 20 kamagra forum viagra generico viagra generika kamagra effekt cialis online viagra tablets australia kamagra jelly viagra effetti collaterali kamagra jelly kokemuksia levitra senza ricetta kamagra gel cialis bula levitra vaikutus viagra masculina levitra generika